Świat Pax Dei jest podzielony na cztery główne regiony oraz cztery regiony pośrednie. Cztery główne regiony to Gallia, Gothia, Iberia i Anatolia. Obecnie twórcy skupiają się na budowie części Gallii, której teren i atmosfera są inspirowane głównie południowo-zachodnią Francją (z zaczarowanym akcentem).

Prowincja to duża część regionu. Będą różne typy prowincji, ale prowincje centralne są najważniejsze (i największe). Innym rodzajem prowincji jest to, co obecnie nazywane jest prowincjami spornymi. Są to prowincje, które jak można się domyślić, są związane z PvP.

Prowincja centralna (heartland) zawiera kilka dolin macierzystych (6 w poniższym przykładzie). A domowa dolina to błogosławiona kraina, na której gracze mogą umieszczać swoje działki i budować wioski.

Poniżej widać szkic mapy używanej w alfie dla znajomych i rodziny. Obejmuje jedną centralną prowincję, a nazwane czerwone strefy „Maremna, Gravas, Tursan…” są dolinami macierzystymi. W grze ta prowincja to kwadrat o boku 10 km, ale obszar gry to „tylko” około 70 km².

Celem jest posiadanie co najmniej dwóch (najlepiej trzech) centralnych prowincji, zanim zostaną wpuszczeni ludzie.

Mapa prowincji Pax Dei