1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu internetowego Pax Dei.

2. Cele przetwarzania danych

Pax Dei przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z usług serwisu internetowego oraz w celach statystycznych.

3. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Pliki cookies

Serwis Pax Dei korzysta z plików cookies.

5. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności jest dostępna dla każdego Użytkownika serwisu internetowego Pax Dei pod adresem https://paxdei.pl/poza-pax-dei/polityka-prywatnosci.