„Wszystkie zasoby, o których myślimy, będą przydatne do wytwarzania. Nie będziemy wdrażać wszystkiego w dniu premiery, ponieważ chcemy aktualizować zawartość gry w nieskończoność, a dopiero zaczynamy od Galli. Wszystkie inne regiony będą dysponowały unikalnymi materiałami i zasobami, które zwiększą różnorodność w poziomie i w pionie.

A ponieważ mówimy o zasobach i „rozwoju horyzontalnym”, to dobry moment, aby dać przykład, jak taka gra może rozszerzać się do wewnątrz, zamiast dodawać w nieskończoność nowe obszary i poziomy sprzętu. Dla laika kawałek drewna to tylko kawałek drewna, podczas gdy dla doświadczonego stolarza każdy rodzaj drzewa, a nawet każde drzewo w lesie ma określone cechy i zastosowania, o których niewprawne oko nigdy by nie pomyślało.

I faktycznie, pierwszym dokumentem źródłowym, który został napisany dla tego projektu, był 72-stronicowy traktat zatytułowany „Drzewa w Pax Dei”, wymieniający 21 różnych gatunków drzew, warunki, których potrzebują, aby się rozwijać, przegląd właściwości ich materiałów: twardość, kruchość, uziarnienie, sposób spalania, różnice w jakości ich drewna, zastosowania kory, jakie grzyby rosną na każdym z nich, jaka fauna za nimi podąża, a także wymienia mityczne i magiczne właściwości, jakie mogą posiadać. Nie trzeba dodawać, że każdy rozpocznie grę jako laik, jeśli chodzi o identyfikowanie różnych właściwości drewna, ale w miarę postępów w grze stara wiedza zostaje ponownie odkryta, a ukryta wiedza zostaje odkryta i niektórzy bez wątpienia zaczną widzieć las w innym świetle."