Początek

„Na początku była Ciemność, a Ciemność była bez formy i była nad powierzchnią głębin. A Ciemność stała się ciałem i zamieszkała wśród nas, i ujrzeliśmy jej chwałę, chwałę jedynego zrodzonego z pustki, pełnego łaski i prawdy”. Echa Cymerona 1:1

1. Stworzenie - 9. Stworzenie

10. Stworzenie

 • „O ile nam wiadomo, zdarzyło się to dziewięć razy, tworząc w ten sposób dziewięć kręgów piekła”.
 • 1. Odkupiciel - 4. Odkupiciel
 • 5. Odkupiciel
 • Armozel, twierdze paladyna, teraz utracone
 • 6. Odkupiciel
 • Oroael, założył legendarne klasztory, obecnie splądrowane
 • 7. Odkupiciel – 8. Odkupiciel
 • 9. Odkupiciel
  • 3898 AC - Loios, zamordowany prawdopodobnie z powodu królestwa Anatolii i początku wielkiego upadku
  • 3899 AC — Żniwa smutku
  • 3901 AC — List Inkwizytora Chloë do Wielkiego Inkwizytora Gaeune, dzień przed Mszą Wielkiego Wezwania
 • Obecna gra Pax Dei
  • >/= 100 lat po zabójstwie Loiosa
 • Nieznany/inny
  • Wieczna Noc